Workshop: Financiën in beeld

Inzicht in hoe je er nu daadwerkelijk voorstaat!

Je huidige financiële situatie bepaalthoe je met je geld omgaat. Als je weet hoe je financiële situatie is, kun je plannen maken voor de toekomst. Uitgaande van je dagmap en je jaarmap wordt gekeken hoe je financieel situatie nu daadwerkelijk is en eventuele financiële risico’s worden in kaart gebracht.

Opzet workshop

De workshop leert je je financiële situatie te analyseren aan de hand van je belastingopgave, je dagmap en je jaarmap. We werken in een kleine groep en je zult zien dat je niet de enige bent die moeite heeft met duidelijk inzicht in zijn financiën, voor nu en naar de toekomst toe. Met elkaar krijg je er meer plezier in en met behulp van onze expert leer je in een ommedraai je belasting opgave enje pensioenopgave te lezen en te begrijpen. Daarna kijken we welke mogelijke risico’s en zwakke schakels in je financiële plaatje te ontdekken zijn.

Deze workshop geeft antwoord op de vragen zoals:

 • Hoe sta ik er nu financieel eigenlijk voor?
 • Welke mogelijke financiële risico’s loop ik?
 • Wat neem je mee naar huis?

Een duidelijk inzicht in je financiële situatie en een overzicht van welke mogelijke risico’s je eventueel loopt.

Inhoud cursus

Hoe sta je er financieel voor
De belastingopgave is een saai overzicht van nietszeggende cijfers. Leer van onze expert wat je in debelastingaangifte kunt lezen over je financiële situatie van nu.

Je financiële situatie in de toekomst
Pensioenoverzichten leveren vele gegevens , maar wat zegt het nu daadwerkelijk over je beschikbaar inkomen, na je pensioen. Samen met de expert leer je je pensioenopgave te begrijpen . Daarnaast wordt bekeken aan welke mogelijke financiële risico’s je aandacht moet schenken.

Je financiële situatie en je eventuele risico’s
Je komt met je hele administratie naar de workshop. Gezamenlijk gaan we om je eigen financiële situatie van nu in kaart te brengen We leren je hoe je op basis van je belastingaangifte, dag en- jaarmap een eerste inzicht te krijgt in je huidige en toekomstige financiën. Daarna bekijken we welke risico’s je mogelijk loopt.

Programma

 • 18.45 uur ontvangst met koffie
 • 19.00 uur Introductie V & G
 • 19.15 uur Hoe sta je er financieel voor
 • 20.15 uur Pauze
 • 20.30 uur Je financiële situatie in de toekomst
 • 21.00 uur Aan het werk
 • 21.45 uur Evaluatie
 • 22.00 uur Afsluiting

Er is geen inzage in je privégegevens nodig voor het volgen van de cursus. Ook zal in de workshop je dossier niet openlijk besproken worden.