Wie zijn we?

Vrouwen en hun geldzaken

De relatie tussen vrouwen en hun geldzaken is er de laatste decennia niet echt op vooruit gegaan.

Een van de omstandigheden die hier aan bijdraagt, is de complexer wordende maatschappij. De overheid vraagt van zijn burgers meer eigen verantwoordelijkheid. Dit betekent dat we steeds meer zaken zelf moeten regelen.

Vroeger kocht je pas een huis als je genoeg gespaard had, of leende het geld van je ouders en betaalde dat dan keurig in termijnen terug. Nu bieden banken allerlei hypotheek constructies aan, waarbij afbetalen niet eens een optie is. Ziektekosten, verzekeringen, pensioenen, studiebeurzen, sparen, er moeten steeds meer en steeds ingewikkeldere keuzes worden gemaakt.

Toch zijn juist financiële keuzes van levensbelang. Want geld heeft een enorme invloed op je leven. Hoe groot die invloed is, daar kom je vaak pas achter op de meest dramatische momenten bijvoorbeeld als er iemand overlijdt, ernstig ziek wordt of als jij of je man er ineens vandoor gaat met een ander;

Het is al langer bekend; vrouwen kiezen anders dan mannen. Zij laten bij hun keuzes, hun intuïtie vaak een grotere rol spelen, daar voelen ze zich comfortabeler bij. Voor het maken van een goede keuze moet er éérst een goed gevoel ontstaan.

Geldzaken dus… met een goed gevoel!

Het bedrijf

Ons producten en- dienstenpakket is vooral praktisch. Wij adresseren meer dan de dagelijks huishoudgelden, het gaat vooral over de echte financiële afspraken; de financiële zaken die je voor je leven aan gaat. Kredieten, hypotheken, sparen, beleggen, pensioenen, en levensverzekeringen onder de loep worden genomen… en ook de financiële afhandeling als je er niet meer bent. Vrouw & Geldzaken begeleidt vrouwen bij het vergroten van hun financiële zelfredzaamheid. Wij prikkelen vrouwen om hun financiële verantwoordelijkheid op te pakken, en zich op dit gebied onafhankelijker op te stellen. Door het delen van onze kennis, het gebruiken van ons praktische systeem en ons netwerk zien vrouwen dat ook zij zich zeker kunnen voelen over hun financiële situatie.

Doelgroep

De workshops zijn ontwikkeld met de zelfstandige -werkende- vrouw voor ogen. Nu kent elke leeftijdsfase zijn eigen financiële beslissingen en perikelen, toch bevatten de workshops die onderwerpen die voor jong en oud interessant zijn. Denk aan het opbergsysteem dat voor alle leeftijden ontworpen is, aan het testament dat in de workshop het nalatenschapdossier aan de orde komt en de vragen over trouwen of scheiden die elkaar nader liggen dan je misschien denkt. Ook hoef je geen 80 te zijn om over een erfenis na te denken.