Privacy Statement

Algemeen

Dit Privacy Statement beschrijft hoe Vrouw & Geldzaken binnen deze website met je persoonlijke gegevens omgaat. Het beleid van Vrouw & Geldzaken inzake het omgaan met je privacy voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door links op en met deze site zijn verbonden.

Doeleinden van gegevensverwerking

Wanneer je deze internetsite bezoekt, verzamelt Vrouw & Geldzaken zowel direct als indirect persoonsgegevens over jou. Vrouw & Geldzaken gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en stelt alles in het werk om je persoonsgegevens te beschermen.

In het kader van onze dienstverlening (wanneer je meer informatie wilt, of anderszins contact hebt ) heeft Vrouw & Geldzaken gegevens van je nodig. Deze naam- en adresgegevens worden vervolgens opgenomen in het klantenbestand van Vrouw & Geldzaken. Vrouw & Geldzaken verwerkt deze gegevens voor de Vrouw & Geldzaken uitvoering van de dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Vrouw & Geldzaken op de hoogte te houden. In sommige gevallen wordt deze informatie doorgegeven aan een van de andere organisaties waarmee Vrouw & Geldzaken samenwerkingsverbanden heeft. Indien je ons ook je e-mailadres verstrekt, geef je ons toestemming om je informatie over deze producten en/of diensten per e-mail toe te sturen.

Cookies/Statistiek

Om de website zo goed mogelijk in te richten naar de wensen van de gebruikers, mag vrouw en geldzaken informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, vorige bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. De cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die geen personen identificeren, maar slechts computers herkennen. Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. De gebruikte cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en worden alleen gebruikt om het jou gemakkelijk te maken op de Vrouw & Geldzaken website. .

Wijzigingen Privacy Statement

Vrouw & Geldzaken behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Check daarom regelmatig dit Privacy Statement, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens (PDF, 351 Kb)