Geldzaken met een goed gevoel

Vrouw & Geldzaken, een organisatie die vrouwen begeleidt bij het vergroten van hun financiële zelfredzaamheid en het oppakken van hun financiële verantwoordelijkheid, heeft de Stichting “Geldzaken met een goed gevoel” opgericht.

Waarom? Een aantal van onze deelneemsters bleken moeders van kinderen met een handicap te zijn. Het werd ons duidelijk dat de administratieve last en de zorg om je financiële zaken goed geregeld achter te laten voor deze groep belangrijker was dan voor de andere deelneemsters. Stuk voor stuk waren deze vrouwen heel erg geholpen met het systeem van Vrouw & Geldzaken. Gemotiveerd door hun enthousiasme besloot Vrouw & Geldzaken dat het systeem toegankelijk moest worden voor een bredere doelgroep.

Het Fonds verstandelijk gehandicapten heeft aan onze stichting een subsidie verstrekt met als doel het beschikbaar stellen van kennis over het administratieve systeem en het ontwikkelen van ondersteunende materialen. Belangeloos is het materiaal van Vrouw & Geldzaken beschikbaar gesteld aan de stichting.

De Stichting heeft inmiddels 2 producten ontwikkeld, een lezing en de zorgmap,  met een speciaal accent op de situatie rondom de zorg voor een gehandicapt kind. Daarnaast zijn de boekjes Leven en nalaten en Financiën op orde nu ook digitaal verkrijgbaar.

Lezing

De lezing bestaat uit een introductie over het belang van een nalatenschapsdossier en hoe dit gemakkelijk op te zetten is en daarnaast uit voorlichting van een notaris over de noodzakelijke documenten. Daarbij wordt specifiek ingegaan op de situatie bij ouders van (verstandelijk) gehandicapten. De duur van deze lezing is ongeveer 1,5 uur. Door de subsidie van het Fonds is slechts een zeer geringe eigen bijdrage nodig per deelnemer.

Administratief systeem & Nalatenschapsdossier

Het eenvoudige en praktische systeem van Vrouw & Geldzaken gaat uit van het administreren op gebruik en functie, in plaats van onderwerp en kent 3 pijlers: de dagmap, jaarmap en de levensmap, ofwel het nalatenschapsdossier. Voor ouders van (of ieder ander die de zorg heeft voor) gehandicapte kinderen is een extra map aan het administratieve systeem toegevoegd, de zorgmap. Ouders hebben zo hun eigen belangrijke documenten èn die van hun kind op een duidelijke en overzichtelijke manier georganiseerd. Het maakt de documenten toegankelijk en overdraagbaar en het bespaart zoekwerk. Het geeft de ouders de zekerheid dat alles goed achtergelaten is.

 

lgStichtGeldz

 

groepje

Lezingen: Leven & Nalaten

Verstandelijk gehandicapten worden steeds ouder en dit levert weer andere vragen en behoeftes op. Ouders hebben vaak een grote zorg over de vraag wie voor hun kind zal zorgen wanneer zij overleden zijn. Het Fonds Verstandelijk Gehandicapten ondersteunt daarom het initiatief van de Stichting Geldzaken met een goed gevoel bij het geven van de lezing “Leven & Nalaten”.

De lezing bestaat uit een introductie over het belang van een nalatenschapsdossier en hoe dit gemakkelijk op te zetten is en daarnaast uit voorlichting van een notaris over de noodzakelijke documenten. Daarbij wordt specifiek ingegaan op de situatie bij ouders van verstandelijk gehandicapten.

Agenda:

Programma

Inloop:
vanaf 19:00 uur + koffie

Aanvang:
19:30 uur;

Agenda:
introductie
opzet dossier
voorlichting Notaris

Afsluting:
ca 21.00 uur

Bijdrage:
€ 12,50 per deelnemer.

Aanmelding:
via de website Vrouw & Geldzaken

Ook voor vragen of meer informatie kunt u op info.vrouwengeldzaken@gmail.com terecht.

Belangstelling voor maatwerk? Laat het ons weten! Wij organiseren lezingen en workshops ook op locatie door heel Nederland.