Disclaimer

De op deze internetsite getoonde informatie wordt door Vrouw & Geldzaken met zorg en aandacht samengesteld. Het is evenwel mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd niet volledig en/of onjuist is.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Vrouw & Geldzaken kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Vrouw & Geldzaken en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Vrouw & Geldzaken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Vrouw & Geldzaken worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Vrouw & Geldzaken.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Vrouw & Geldzaken over het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.